Fytac

Fytac is een praktijk voor fysiotherapie, oefentherapie en nog meer met verschillende vestigingen. Om hun werkwijze onder de aandacht te brengen zijn we gevraagd om een aantal testimonials te maken: korte portretten van mensen die bij Fytac hebben gerevalideerd of therapie gekregen.

Eén van de mensen die we portretteerden was mijn eigen oom. Hij revalideerde na een herseninfarct bij Fytac in Genemuiden. Mooi om zijn verhaal op film te mogen vastleggen.