Staatsbosbeheer Sahara Ommen
Staatsbosbeheer Sahara Ommen

Staatsbosbeheer

Natuurherstel op de Sahara in Ommen. Doordat mens en natuur samenwerken door recreatie op het stuifzand. Door een groot stuk bos (6 hectare) weg te halen werden twee kleinere stuifzandgebieden samengevoegd tot een grote van ongeveer 21 hectare. Met het verdwijnen van de meeste bomen kan het zand beter verstuiven en krijgen de voor het stuifzand kenmerkende, maar kwetsbare planten en dieren weer kans om zich te ontwikkelen. Natuurherstel dus!

Wij maakten in het voortraject een fotoimpressie/manipulatie van zodat mensen konden zien hoe het eruit zou komen te zien als alle werkzaamheden uitgevoerd waren. Daarnaast maakten we een projectfilm die de sfeer en beleving van het stuifzand weer zou geven. Op basis van de input van Staatsbosbeheer kwamen we tot de verhaallijn die je meer poëtisch dan prozaïsch kan noemen.